Báo cáo xâm hại

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” cho cán bộ Đoàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” cho cán bộ Đoàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” cho cán bộ Đoàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Từ ngày 29/7/2023 – 31/7/2023, tại Khánh Hòa, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2023 khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Tham dự chương trình có 59 cán bộ Đoàn, Đội cấp tỉnh, huyện đến từ 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên. Đại biểu được tập huấn về các chuyên đề: Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, cung cấp kiến thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy trình các bước để vận hành Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại địa phương; hướng dẫn thực hành kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em;…

Sáng ngày 29/7/2023 chị Đinh Thị Như Hoa, Trưởng phòng Kiểm định, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin có buổi tập huấn cho các cán bộ Đoàn về chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”. Buổi tập huấn với các nội dung như: trẻ em Việt Nam trên môi trường mạng, nguyên tắc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các biện pháp, giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hoạt động nhóm trong buổi tập huấn

Việc xây dựng và vận hành mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện các chương trình chính sách liên quan đến trẻ em, giải quyết các vấn đề của trẻ em; hỗ trợ các thầy cô giáo thực hiện tốt chương trình giáo dục cho học sinh.

Nguồn: VN-COP

No Comments

Give a comment