Báo cáo xâm hại

Thành viên

THÀNH VIÊN

Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan điều phối Mạng lưới

Cục Trẻ em, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban Công tác Thiếu nhi – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Tổng công ty viễn thông MobiFone

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC

Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam

Công ty Cổ phần VNG

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF)

Tổ chức Plan International tại Việt Nam

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam

Tổ chức Child Fund tại Việt Nam

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International) tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam

Trở thành mạng lưới cùng chúng tôi: ĐĂNG KÝ