Báo cáo xâm hại

Thông điệp của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023

Thông điệp của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023

Thông điệp của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023

Từ ngày 5/8 đến ngày 8/8/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”

          Tại Diễn đàn, 188 trẻ em đại diện cho trẻ em cả nước đã có phiên đối thoại với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện Lãnh đạo của bộ, ngành, đơn vị: Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, Hội Nông dân Việt nam, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đại diện Sở lao động – Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông qua Diễn đàn, các em đã gửi Thông điệp gồm các kiến nghị, sáng kiến, cam kết liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và các đại biểu nhận thông điệp của trẻ em tại diễn đàn

Theo đó, các kiến nghị bao gồm:

 1. Người lớn hãy lắng nghe trẻ em để hiểu rõ các vấn đề của trẻ em và tác động tới trẻ em khi ra các quyết định.
 2. Hội đồng nhân dân các cấp định kỳ tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và tổ chức thêm các hoạt động lấy ý kiến của trẻ em về các giải pháp, thông tin, góc nhìn của trẻ em đối với các vấn đề của trẻ em.
 3. Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức các buổi tập huấn dành cho các cán bộ về quyền trẻ em để các bác hiểu hơn về trẻ em cũng như có thể huy động trẻ em tham gia đề xuất các sáng kiến, giải pháp giải quyết vấn đề liên quan đến trẻ em.
 4. Có nhiều hơn chính sách và các hoạt động nâng cao nhận thức cho cha mẹ và trẻ em để phòng ngừa, ngăn chặn tảo hôn
 5. Các thầy giáo, cô giáo nâng cao nhận thức của các bạn học sinh và gia đình về tầm quan trọng của việc học, động viên, hỗ trợ các bạn có ý định bỏ học và các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.
 6. Nhà trường xây dựng, nâng cao chất lượng phòng tham vấn học đường và hỗ trợ tâm lý cho học sinh.
 7. Thành lập câu lạc bộ trẻ em nòng cốt trong trường học đêt kịp thời phát hiện và hỗ trợ giữa các học sinh.
 8. Đưa nội dung an toàn trên môi trường mạng, bảo vệ trẻ em, giáo dục giới tính trong trường học vào sách giáo khoa.
 9. Trẻ em được tạo thêm nhiều kênh thông tin, trường thông để chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của trẻ em.
 10.  Tất cả trẻ em, đặc biệt là các bạn khuyết tật, được tiếp cận với môi trường mạng một cách an toàn và lành mạnh.
 11.  Phát triển các sản phẩm truyền thông thân thiện, hữu ích với trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 12.  Xây dựng tính năng kiểm duyệt và sàng lọc thông tin trên mạng; xử lý nghiêm những người lừa đảo và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
 13.  Tổ chức nhiều hơn hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.
 14.  Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
 15.  Chấm dứt việc lạm dụng, lao động trẻ em và tình trạng trẻ em lao động trái pháp luật. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản triển khai đến các bộ, ngành, địa phương về nội dung Thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn và đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và được cấp có thẩm quyền giao.

Nguồn: VN-COP

No Comments

Give a comment