Báo cáo xâm hại

Thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trương tác lành mạnh trên môi trường mạng

Thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trương tác lành mạnh trên môi trường mạng

Thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng

Nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao nhận thức phát triển sản phẩm hướng tới sự an toàn cho trẻ, hình thành và phổ cập Hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”.

Cục An toàn thông tin thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng như sau:

1. Mục đích đánh giá

– Tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ trẻ em và hỗ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng;

– Đánh giá, công bố các sản phẩm, dịch vụ chất lượng về bảo vệ trẻ em tới cộng đồng;

– Thúc đẩy hệ sinh thái các sản phẩm về bảo vệ trẻ em tới cộng đồng.

2. Đối tượng đánh giá

Thực hiện đánh giá sản phẩm, dịch vụ, nền tảng, công nghệ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng Make in Vietnam, do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ, gồm 02 nhóm:

– Nhóm sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm có chức năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng;

– Nhóm sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.

3. Kế hoạch triển khai đánh giá

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ 12/05 – 10/06/2023;

– Thực hiện đánh giá: Tháng 6 – Tháng 7/2023;

– Công bố (dự kiến): Tháng 7 – Tháng 8/2023.

4. Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký đánh giá tại link https://form.gov.vn/ntpfhC hoặc quét mã QR dưới đây:

Bước 2: Chuẩn bị, hoàn thiện thông tin hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – 0963563571; email: [email protected] để được hỗ trợ./.

Nguồn: VN-COP

No Comments

Give a comment