Báo cáo xâm hại

Ra mắt thử nhiệm công cụ kiểm tra website an toàn cho trẻ em

Ra mắt thử nhiệm công cụ kiểm tra website an toàn cho trẻ em

Ra mắt thử nhiệm công cụ kiểm tra website an toàn cho trẻ em

 

Triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”,  ngày 31/05/2022, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC) đã cho ra mắt thử nghiệm công cụ “Kiểm tra website an toàn cho trẻ em” tại website https://vn-cop.vn/.

“Kiểm tra website an toàn cho trẻ em” là công cụ nhận diện, phân tích và cảnh báo một trang web có chứa những nội dung không phù hợp đối với trẻ em, hỗ trợ phụ huynh, trẻ em chủ động đánh giá mức độ phù hợp website trước khi sử dụng nhằm bảo vệ trẻ trước nguy cơ tiếp xúc với những nội dung độc hại, nội dung không phù hợp.

Ảnh mô tả công cụ Kiểm tra website an toàn cho trẻ em

Ngoài ra, hệ thống cho phép các doanh nghiệp kết nối nhận danh sách các website độc hại nhằm cập nhật, triển khai các giải pháp kỹ thuật để chặn lọc kịp thời.

Kiểm tra website an toàn cho trẻ em bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung,  tự động cập nhật và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá, nhận dạng 5 nội dung bao gồm: nội dung khiêu dâm; nội dung bạo lực; nội dung về chất kích thích (chất cấm); nội dung về vũ khí nguy hiểm; nội dung cờ bạc.

Công cụ kiểm tra websie an toàn cho trẻ em được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa Trung tâm VNCERT/CC và Công ty TNHH CYBERAPPLY VIETNAM. Đây là một trong số 5 startup tiềm năng nhất vừa được lựa chọn vào vòng đào tạo của Chương trình “Thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI Accelerator Challenge 2021”. Tại Chương trình, Công ty CyberPurify sử dụng AI để cung cấp giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung độc hại trên Internet như khiêu dâm, vũ khí, hình ảnh bạo lực, chiến tranh, kinh dị, với mong muốn thúc đẩy nhận thức phụ huynh về các tác nhân gây hại cho con và chủ động bảo vệ kịp thời hơn.

Ảnh minh họa một website độc hại mà công cụ đã phân tích

No Comments

Give a comment