Báo cáo xâm hại

Nỗi lo về những thông tin không phù hợp và nội dung độc hại trên môi trường mạng đang dần “đầu độc” trẻ em

Nỗi lo về những thông tin không phù hợp và nội dung độc hại trên môi trường mạng đang dần “đầu độc” trẻ em

Nỗi lo về những thông tin không phù hợp và nội dung độc hại trên môi trường mạng đang dần “đầu độc” trẻ em

Hiện nay, trên môi trường mạng đang tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về mặt thông tin, nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực tới tư duy, trí tuệ và sự phát triển của trẻ em. Một trong số những nguy cơ đáng kể đến chính là những thông tin không phù hợp, nội dung độc hại đối với trẻ em trên môi trường mạng. Hay nói cách khác, trẻ em đang dần bị đầu độc bởi những thông tin không phù hợp và nội dung độc hại.

Thông tin không phù hợp, nội dung độc hại đối với trẻ em trên môi trường mạng được định nghĩa như thế nào?

Thông tin không phù hợp cho trẻ em

Là những thông tin gây tổn hại trực tiếp hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây tổn tại tới thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm, sự riêng tư, hay sự phát triển của trẻ em được lan truyền trên môi trường mạng.

Nội dung độc hại cho trẻ em

Là những nội dung xấu độc trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục, cụ thể:

–  Những nội dung không phù hợp với lứa tuổi dưới 18+;

–  Hình ảnh, video, trò chơi mang tính chất bạo lực khiến trẻ có khuynh hướng trở nên bạo lực hơn;

–  Có chứa hình ảnh khiêu dâm, kinh dị, phát ngôn thù ghét, chửi rủa khiến suy nghĩ của trẻ bị lệch lạc;

–  Hình ảnh hay nội dung quảng cáo cờ bạc, cá cược;

–  Nội dung lôi kéo, dụ dỗ trẻ thực hiện các thử thách không an toàn hoặc nguy hiểm, gây tổn hại trực tiếp tới tinh thần và sức khỏe của trẻ; –  Nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa của Việt Nam; và các nội dung gây hại khác ảnh hưởng tới thể chất, tinh thần của trẻ em.

Gợi ý cách thức phòng và tránh cũng như ngăn chặn nhưng thông tin không phù hợp, nội dung độc hại này

No Comments

Give a comment