Phải hành động quyết liệt hơn trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, không để trẻ em mất đi tuổi thơ